Raadszitting

13:30 - 15:55
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29/10/2021
 2. Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) Landbouw & Visserij 2022 met Loes Lysens, kabinet LV
  • Toelichting en gedachtewisseling
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Soortenschadebesluit
 4. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Fitfor55
  • Voorkeursbesluit Complex project NZL
 5. Adviezen in opstart/voorbereiding
  • Bijkomende luchtkwaliteitsmaatregelen voor het behalen van de doelstellingen uit het
   Vlaams Luchtbeleidsplan 2030, adviesvraag van minister Demir
 6. Werking van de SALV
  • SALV-uitdagingen (opstart)
  • Klimaatadaptatiedialoog 7/9/2021: conclusies + vervolg
  • VDAB BIS Beray Cayli 1/12/2021-31/5/2022
  • CIW Klankbordgroep 2/12
  • Lancering Verdienwijzer 7/12
  • Voordracht natuurinrichtingsprojecten
 7. TWV
  • Agenda van de TWV van 30/11/2021
 8. Varia