Raadszitting

13:30 - 16:05
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 26/11/2021
 2. Naar een Vlaamse voedselstrategie, Kris Roels departement LV
 3. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO)
  • Advies Wolfwerende Maatregelen
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Bijkomende luchtkwaliteitsmaatregelen voor het behalen van de doelstellingen uit het Vlaams Luchtbeleidsplan 2030, adviesvraag van minister Demir: svz
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-uitdagingen: rapportering uit het 1e dialoogmoment in het kader van het BVLESALV symposium van 14/12 over UTP
  • SALV-werkcommissie klimaatadaptatie en veehouderij: opstart
  • VDAB BIS Beray Cayli 1/12/2021-31/5/2022: svz
  • CIW Klankbordgroep 2/12: terugblik
  • SALV-werkcommissie verdienmodellen: terugblik lancering Verdienwijzer 7/12 + vervolg
  • Eindrapport Omgevingsvergunningendecreet (Med VR 26/11)
 6. TWV
  • Rapportering uit de TWV van 30/11/2021
 7. Werking van de SALV
  • Jaaroverzicht 2021
  • Planning 2022
  • Wissels in de samenstelling van de SALV
  • Presentiegelden 2021
 8. Varia