Raadszitting

13:30 - 16:05
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 17/12/2021
 2. Adviezen in voorbereiding
  • MAP 7 2023-2026 met genodigde Victor Dries kabinet minister Demir
  • Vlaams strategisch plan GLB 2023-2027
  • NAPAN 2023-2027
 3. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-uitdagingen: toekomstdialogen en werkcommissievergaderingen: svz
  • SALV-werkcommissie klimaatadaptatie en veehouderij: svz
  • SALV-werkcommissie verdienmodellen: svz
  • VDAB BIS Beray Cayli 1/12/2021-31/5/2022: svz
  • CIW: svz
  • Voedselbeleid: svz
 4. TWV
  • Rapportering uit de TWV van 25/01/2022: advies elektronische cameramonitoring op eigen initiatief en adviesvraag EFMZVA 2021-2027
 5. Werking van de SALV
  • SALV-event 2022
  • Presentiegelden 2021
  • Wissels in de samenstelling van de SALV
 6. Varia