Raadszitting

13:30 - 16:05
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 28/01/2022
 2. Verkiezing van een ondervoorzitter voor de SALV
 3. Adviezen in voorbereiding
  • MAP 7 2023-2026
  • Vlaams strategisch plan GLB 2023-2027
  • NAPAN 2023-2027
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-uitdagingen: toekomstdialogen en werkcommissievergaderingen: svz
  • SALV-werkcommissie verdienmodellen: svz
  • VDAB-stage BIS Beray Cayli: svz
  • CIW: svz
  • Voedselbeleid: svz
  • EU-voorzitterschap: aankondiging
 5. TWV
  • Recent goedgekeurd advies 'Behoud van visbestanden' en lopend adviesdossier EFMZVA 2021-2027
  • Toekomstige werking
 6. Werking van de SALV
  • SALV-event 2022
  • SALV vertegenwoordigingen
  • Wissels in de samenstelling van de SALV
 7. Varia