Raadszitting

13:30 - 16:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 25/02/2022
 2. Toelichting bij de voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap van 2024 door Lins Heivers, Raadgever Europees en internationaal beleid, departement LV gevolgd door Q&A en
  tour de table met inbreng van elk raadslid
 3. Reeds goedgekeurde adviezen
  • SP GLB
  • EFMZVA
 4. Adviezen ter goedkeuring
  • MAP 7 (deel 1)
 5. Adviezen in voorbereiding
  • MAP 7 (deel 2)
  • NAPAN
 6. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-uitdagingen: svz en tour de table
  • VDAB-stage BIS Beray Cayli: svz
  • CIW: svz
  • Voedselbeleid: svz
 7. TWV
  • Rapportering uit de TWV-zitting van 31/03/2022
 8. Werking van de SALV
  • SALV-event 2022
  • SALV planning 2022
 9. Varia