Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 01/04/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • GLB SP 2023-2027
  • EU VZP BE 2024
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • NAPAN
  • MAP-advies deel 2
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Openbaar onderzoek van de Vlaamse PAS en bijhorende plan-MER
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • VDAB-stage BIS Beray Cayli: svz
 6. TWV
  • Rapportering over de workshop Visserij en Aquacultuur ikv exploratiefae Vlaamse voedselstrategie
 7. Werking van de SALV