Raadszitting

13:30 - 16:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 17/05/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Samengestelde landbouwer
  • Kaderdecreet Vlaamse handhaving
  • NAPAN
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Adviesvraag Vlaremtrein bedrijfsafvalwater
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Bevraging voluntary national review 2023
  • Werkzaamheden in de SALV-werkcommissies
  • SALV-vertegenwoordigingen
 5. Technische Werkcommissie Visserij
  • Rapportering uit de TWV-vergadering van 22/9/2022
  • Bekrachtiging van het TWV-advies ‘Vis is Vlaamse kost. aanzet voor strategische deals voor de visserijsector in het kader van het Vlaams voedselbeleid’
  • Energiecrisis
 6. Werking van de SALV
  • Terugblik SALV-event 24/6 te Leuven
  • Voordracht SALV leden Pachtprijzencommissie 2022
  • Kalender SALV-zittingen 2023
 7. Varia
 8. Gedachtewisseling over het ontwerp van Vlaamse voedselstrategie: toelichting door Simon Storms, departement LV
 9. Gedachtewisseling over het ontwikkelingsplan Turnhouts Vennengebied: toelichting door Piet Vanthemsche, intendant voor de Vlaamse Regering in het PAS-dossier Turnhouts Vennengebied