Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 30/09/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Programmadecreet begroting 2023
  • Belgisch EU Voorzitterschap 2024
  • Advies MAP 7 (deel 1 en deel 2)
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Vlaremtrein bedrijfsafvalwater
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Energieproblematiek: svz
  • SALV-uitdagingen: svz
  • Klimaatadaptatie: svz
  • Voedselbeleid: svz
  • Waterbeleid: svz
 5. Technische Werkcommissie Visserij
  • Voorbereidingen advies Meervoudig Ruimtegebruik op zee
 6. Werking van de SALV
 7. Varia