Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 25/11/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Vlaremtrein bedrijfsafvalwater
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Grondwatertrein
  • Klimaatadaptatieplan 2030
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • MAP 7
  • SALV werkcommissie Verdienmodellen
  • Opvolging projecten
  • Stagewerk Anicet Djiemon
 5. Technische Werkcommissie Visserij
 6. Werking van de SALV
  • Planning 2023
  • Presentiegelden 2022
 7. Varia