Raadszitting

13:30 - 15:45
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 03/02/2023
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Grondwatertrein
  • Klimaatadaptatie
 4. Adviezen ter goedkeuring
  • MORA-advies evaluatie uitvoering decreet complexe projecten ism SERV en SALV
 5. Toelichting Departement Landbouw en Visserij (Lins Heivers) over het Belgisch EU-voorzitterschap 2024: stand van zaken en betrokkenheid van de SALV
 6. Werking van de SALV
  • Stagewerk Anicet Djiemon
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen
  • Voorbereiding SALV-event 23/06/2023
  • Thema's en rapportering uit diverse projecten
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
 7. Technische werkcommissie Visserij
 8. Varia