Raadszitting

13:30 - 16:10
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 03/02/2023
 2. Toelichting Departement Landbouw en Visserij (Lins Heivers) over het Belgisch EU-voorzitterschap 2024: stand van zaken en betrokkenheid van de SALV
 3. Recent goedgekeurde adviezen
  • Advies evaluatie uitvoering decreet complexe projecten ism MORA en SERV
  • Grondwatertrein ism Minaraad en SERV
  • SALV Visienota
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Eerlijke en echte prijzen (wrap up)
  • Klimaatadaptatie
  • Kinderopvang op landbouwerven
 5. Werking van de SALV
  • Stagewerk Anicet Djiemon
  • Voorbereiding SALV-event 23/06/2023
  • Thema's en rapportering uit diverse projecten
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • SALV-jaarverslag over 2022
 6. Technische werkcommissie Visserij
 7. Varia