Raadszitting

13:30 - 16:05
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 31/03/2023
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Spoedadviesvraag programmadecreet BA 2023 (landbouwonderwijs)
  • Besluit Vlaamse Regering hergebruik gezuiverd afvalwater (ism Minaraad en SERV)
  • Vlaamse Parkenbesluit
  • Kinderopvang op landbouwerven
  • SALV-visienota (Vlaams Parlement 10/5/2023)
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Beleidsaanbevelingen voor actiever & breder socio-economisch beleid rond landbouw
  • VAP 2023 (deel 1): Aanbevelingen voor een meer volgroeid beleidskader voor klimaataanpassing in Vlaanderen
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Klimaatmitigatie (geactualiseerd VEKP 2021-2023)
  • Landbouweffectenrapportages
 5. Werking van de SALV
  • Stagewerk Anicet Djiemon
  • Voorbereidingen SALV-event 23/6/2023
  • Thema‚Äôs en rapportering uit diverse projecten
  • SALV-samenstelling
 6. Technische werkcommissie Visserij
  • (nieuw) Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgisch deel van de Noordzee 2026-
   2034: advies op eigen initiatief in voorbereiding
  • Werking TWV
 7. Varia