Raadszitting

13:30 - 15:35
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 02/06/2023
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • MAP7
  • MRP 2026-2034
  • Actiever en breder socio-economisch beleid rond landbouw
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Blue Deal (wijzigings)decreet
  • Klimaatadaptatie: krijtlijnen en handvaten voor het actieprogramma landbouw
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Klimaatmitigatie (geactualiseerd VEKP 2021-2023)
  • Nieuwe adviesdossiers vanuit de Vlaamse Regering
 5. Technische werkcommissie Visserij
  • Rapportering uit de vergadering van de TWV van 13/06/2023
 6. Werking van de SALV
  • Nabespreking SALV-event 23/06/2023 + SALV-event 2024
  • Stagiairs bij de SALV
  • Thema's en rapportering uit diverse projecten
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • Planning SALV 2de semester '23: tour de table
 7. Varia