Raadszitting

13:30 - 15:50
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 30/06/2023
 2. Adviezen ter goedkeuring
  • VEKP 2030
  • Verzameldecreet 2023
  • NGT
 3. Inhoudelijke werking van de SALV
  • LARA 2024
  • SALV-toekomstdialoog 22/9
  • Rapportering uit MoCOM 20/9
  • Wisselwerking binnen de SERV
 4. Rapportering uit de TWV
 5. Werking van de SALV
  • Planning najaar 2023 en 2024
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • Extranet
 6. Varia