Raadszitting

13:30 - 15:50
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29/09/2023
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Programmadecreet BO 2024 (10/23)
  • VEKP 2021-2030 en NGT (9/23)
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Codex Dierenwelzijn
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Evaluatieplan SP GLB 2023-2027 door Belinda Cloet, departement LV
  • SALV werkcommissie Verdienmodellen: svz
  • Voedselstrategie: rapportering uit de Voedselcoalitie van 26/10
  • Rapportering uit de CIW-klankbordgroep van 26/10
 5. Werking van de SALV
  • Planning najaar 2023 en 2024
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
 6. Varia