Raadszitting

13:30 - 15:50
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 27/10/2023
 2. Adviezen ter goedkeuring
  • Evaluatieplan GLB Strategisch Plan 2023-2027
 3. Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw, Begroting 2024, door Jannes Maes, adjunct-kabinetschef gevolgd door Q&A met de leden van de SALV
 4. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Programmadecreet BO 2024
  • Codex Dierenwelzijn
  • EU VZP 2024
  • Grondwatertrein
 5. Adviezen in voorbereiding
  • Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimumvoorschriften voor de bescherming van kalkoenen
  • Open Strategische Autonomie (OSA)
  • Ruimtelijke uitdaging (SALV-visienota)
 6. Rapportering uit de TWV
 7. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV sessie Open Foor Conference
  • Stagewerk Paula Rodriguez
  • Project Boerenland
  • Waterbeleid
  • Voedselbeleid
 8. Werking van de SALV
  • Planning najaar 2023 en 2024
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • SALV huishoudelijk reglement
 9. Varia