Raadszitting

13:30 - 16:05
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 24/11/2023
 2. Beleids- en begrotingstoelichting Omgeving, Begroting 2024 door Lieven De Stoppeleire, raadgever Omgeving, kabinet minister Demir, gevolgd door Q&A met de leden van de SALV
 3. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Evaluatieplan GLB SP 2023-2027 + terugkoppeling vergadering MoCOM 27/11/2023
  • Dierenwelzijn kalkoenen
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Beheerregeling Vespa Velutina
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen (Open Strategische Autonomie, thesisstudent, Open Food Conference
  • Stagewerk Paula Rodriguez
 6. Werking van de SALV
  • Terugblik 2023 en vooruitblik 2024: tour de table
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • SALV huishoudelijk reglement: finetuning
  • Presentiegelden 2023
 7. Varia