Raadszitting

13:30 - 16:05
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 15/12/2023
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Verzameldecreet 2023 Landbouw en Visserij
  • De korte keten: vormen, kansen en uitdagingen
  • Dierenwelzijn kalkoenen
 3. Adviezen in voorbereiding
  • (TWV) Prioriteitennota Visserij (memorandum 2024-2029)
  • (TWV) actieplan Marien Milieu
 4. Adviezen ter goedkeuring
  • Actieplan asbestafbouw 2023
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • MoCOM SP GLB
  • Boerenland
  • SALV-werkcommissie Verdienmodellen: Open Food Conference
 6. Werking van de SALV
  • Presentatiegelden en overzicht aanwezigheden 2023
  • SALV huishoudelijk reglement: finetuning
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • Planning 2024
 7. Varia gevolgd door een toast op het nieuwe jaar