Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 26/01/2024
 2. Verkiezing ondervoorzitter SALV conform SALV huishoudelijk reglement 26/1/2024
 3. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Nieuwe genbewerkingstechnieken 29/9/2023
  • SALV-visienota toekomst duurzame landbouw 25/11/2022
  • SALV-advies actiever & breder socio-economisch beleid rond landbouw 2/6/2023
 4. Rapportering uit de TWV van 31/1/2024 
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • EU VZP: Open Food Conference 12/3 True policies for fair prices
  • Problematiek publieke landbouwgronden STAM 18/4 ism ILVO f) Waterbeleid
  • MoCOM SP GLB 29/1
  • Voedselcoalitie 2/2/2024
  • SERV wisselwerking
  • Waterbeleid
 6. Werking van de SALV
  • SALV-samenstelling