Raadszitting

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 01/03/2024
 2. Toelichting bij de werkbaarheidsmeting 2023, specifiek voor de landbouw door Ria Bourdeaud'hui, Stichting Innovatie en Arbeid 
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Publieke gronden
  • Open strategische autonomie
  • ...
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Nabespreking Open Food Conference 11-13/3/2024 Leuven
  • Problematiek publieke landbouwgronden STAM 18/4 ism ILVO f) Waterbeleid
  • Boerenland
  • CIW en klankbordgroep waterzekerheid
  • NARA
  • TSEK stroomgroep
 5. Rapportering uit de TWV-vergadering van 28/3/2024
 6. Werking van de SALV
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
  • Planning 2024
  • SALV-event 2024
 7. Varia