Raadszitting

13:30 - 15:35
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 29/03/2024
 2. Toelichting bij het actieplan Welbevinden voor de land- en tuinbouw (2022) door Koen Wellemans en Ilse Maes van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en gedachtewisseling met de raadsleden
 3. Adviezen in voorbereiding
  • Welbevinden in de land- en tuinbouw
  • Publieke gronden
  • Open strategische autonomie
  • GLB SP 2023-2027 voorbereidingsproces
 4. Inhoudelijke werking van de SALV
 5. Werking van de SALV
  • SALV-jaarverslag over 2023: bespreking en goedkeuring
  • Planning 2024
  • SALV-event 2024
  • SALV-samenstelling en vertegenwoordigingen
 6. Varia