TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 30/11/2021
 2. Toelichting Departement LV (Karel Vanhulle) bij het ontwerp van het Vlaamse gedeelte van het Belgische programma EFMZVA 2021-2027
  • Q&A
 3. Goedkeuring ontwerpadvies ‘Elektronische cameramonitoring: kansen met kanttekeningen’
 4. Inhoudelijke dossiers
  • Arbeidsproblematiek visserijsector: stand van zaken
  • Federaal plan voor duurzame ontwikkeling: visserij-elementen
  • Visacademie: stand van zaken
  • Andere (tour de table)
 5. Varia