TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 31/03/2022
 2. Advies ter goedkeuring
  • Erkenning van PO's en BO's in de visserij- en aquacultuursectoren
 3. Toelichting Provincie West-Vlaanderen (gedeputeerde Bart Naeyaert): taakstelling omtrent visserij gevolgd door Q&A
 4. Inhoudelijke dossiers
  • EFMZVA 2023-2027: stand van zaken
  • Voedselbeleid: resultaat workshop met TWV en SSAQ: ingediend
  • Actualiteit visserij: energie- en grondstoffencrisis (tour de table)
  • Andere (tour de table)