TWV-vergadering

09:30 - 13:00
  1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 30/11/2021 en 25/1/2022
  2. Inhoudelijke dossiers
    • Actualiteit visserij: voedselzekerheid en -bevoorrading (tour de table)
    • Belgisch EU-voorzitterschap 2024
    • Andere (tour de table)
  3. Toelichting Departement LV (Simon Storms) bij de exploratieoefening ‘visserij en aquacultuur’ in het kader van het Vlaamse voedselbeleid, met genodigde(n) Vlaams Aquacultuurplatform, gevolgd door Q&A en voorstel van aanpak SALV-secretariaat
  4. Toelichting over en gedachtewisseling met de Blauwe Cluster (Marc Nuytemans, Ann Overmeire)