TWV-vergadering

09:30 - 12:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 14/06/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Crisis als momentum (opvolging maatregelen n.a.v. brandstoffen- en grondstoffencrisis)
  • Operationeel Programma EFMZVA 2023-2027 (stand van zaken)
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Vlaamse Voedselstrategie: verdieping resultaten workshop 14/04/2022
 4. Inhoudelijke dossiers
  • Rapportering overlegmoment 31/8 kabinet Visserij
  • Rapportering overlegmoment 14/9 FOD Leefmilieu
  • Fishing For Litter: terugblik
  • Seminarie Energietransitie Visserijsector i.k.v. convenant ‘Op koers naar duurzaamheid’ op 23 november
 5. Werking TWV
  • Nieuwe vergaderlocatie
  • Vergaderdata 2022-2023
 6. Varia