TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 22/09/2022
 2. Toelichting kabinet Crevits over de Beleids- en Begrotingstoelichting (BBT) Visserij 2023
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee
 4. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Belgisch EU-voorzitterschap 2024
 5. Inhoudelijke dossiers
  • Voedselbeleid: svz
  • Energieproblematiek: svz vanuit de SALV
  • Seminarie Energietransitie Visserijsector i.k.v. convenant 'Op koers naar duurzaamheid' op 23 november
 6. Werking TWV
  • Aanwezigheden in de TWV
  • Vergaderdata 2022-2023
 7. Varia