TWV-vergadering

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 22/11/2022
 2. Toelichting Departement Landbouw en Visserij (Lins Heivers) over het Belgisch EU-voorzitterschap 2024: stand van zaken rond visserij en rond de betrokkenheid van de SALV
 3. Opvolging van adviezen
  • Visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee: toelichting aan FRDO en Vlaams Parlement - commissie Landbouw, Visserij, Plattelandsbeleid
 4. Inhoudelijke dossiers
  • Voedselbeleid:werking binnen de SALV
  • Kustvisie 2100
  • Tour de table
 5. Werking TWV
  • Wissels in de samenstelling van de TWV
  • Vergaderdata 2023
 6. Varia