TWV-vergadering

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 24/01/2023
 2. Toelichting ILVO bij het project SYMAPA - Synergie tussen maricultuur en passieve visserij + Q&A
 3. Goedkeuring ontwerpadvies 'Maricultuur in het Belgisch deel van de Noordzee'
 4. Gedachtewisseling over het voorstel van de Europese Commissie van een pakket maatregelen
  tot verbetering van de duurzaamheid en veerkracht van de Europese visserij- en aquacultuursectoren met vertegenwoordiger departement LV (tbc) + Q&A
 5. Inhoudelijke dossiers
  • Voorbereiding Jaarverslag 2022 SALV
  • Rapportering uit MC EFMZVA
  • Tour de table
 6. Werking TWV
  • Werkbezoek aan de Vlaamse Visveiling en vaartuig Z.39 Sophie 20/02/2023 (nabespreking)
  • Wissels in de samenstelling van de TWV
 7. Varia