TWV-vergadering

13:30 - 15:30
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 21/03/2023
 2. Bespreking van het voorstel van de Europese Commissie ‘pakket maatregelen om visserij en
  aquacultuur duurzamer en veerkrachtiger te maken’ in aanwezigheid van Departement LV
 3. Bespreking en goedkeuring ontwerpadvies 'Marien Ruimtelijk Plan 2026-2034
 4. Inhoudelijke dossiers
  • Voorbereiding SALV-advies 'Actualisatie Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2030: bespreking visserijluik
  • SALV-advies 'Beleidsaanbevelingen voor een actiever en breder socio-economische beleid rond landbouw, verkenning van visserij-elementen
 5. Werking TWV
  • Wissels in de samenstelling van de TWV
  • SALV-event 23/06/2023
 6. Varia