TWV-vergadering

09:30 - 12:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 16/06/2023.
 2. Toelichting vanuit de Europese Commissie over de werking van de Gemeenschappelijke Marktordening voor Visserij- en Aquacultuurproducten (GMO) en de waarnemingspost voor de EU-markt voor visserij- en aquacultuurproducten (EUMOFA).
 3. Goed te keuren adviesdossiers
  • Bespreking en goedkeuring van het visserijluik van het ontwerpadvies 'Actualisatie Vlaamse Energie- en Klimaatbeleidsplan 2030'.
  • Bespreking en goedkeuring van het ontwerpadvies Verzameldecreet Landbouw en Visserij 2023.
 4. Inhoudelijke dossiers
  • Stand van zaken in de voorbereiding binnen de Taskforce van het Convenant voor Duurzame Visserij (2021-2025) van een actieplan in het kader van het Europese Visserijpakket.
  • Eindrapporten van de visievormingstrajecten voor aquacultuur en ontmanteling van windparken in het Belgisch deel van de Noordzee.
  • KVAB-standpunten: multifunctionele eilanden in de Noordzee.
  • Codex dierenwelzijn, relevantie visserij.
 5. Werking TWV
  • Wissels in de samenstelling van de TWV
 6. Varia