TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 21//11/2023.
 2. Toelichting vanuit ILVO over het project ‘Toekomstvisie voor de kustvisserij’, gevolgd door gedachtewisseling met de leden van de TWV.
 3. Adviesdossier ter goedkeuring: Prioriteitennota visserij 2024-2029 (memorandum).
 4. Adviesdossier in voorbereiding: Routekaart naar een marien actieplan.
 5. Opvolging van reeds verleende adviezen: SALV-adviezen rond complex project ‘nieuwe sluis Zeebrugge’.
 6. Inhoudelijke dossiers
  • Greater North Sea Basin Initiative: versterken van de integrale samenwerking tussen Noordzeelanden op vlak van energie, natuur, voedsel en transport.
  • Terugblik op de Europese Visserijraden najaar 2023 in vergelijking met TWV-werking.
  • Europees Voorzitterschap 2024.
  • Visserijrapport (VIRA) 2024, terugblik op de officiële voorstelling en inhoudelijke kernpunten.
 7. Werking TWV
  • Samenstelling van de TWV.
 8. Varia met aansluitend een nieuwjaarsdrink met de TWV-leden.