TWV-vergadering

09:30 - 12:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 31 januari 2024.
 2. Toelichting vanuit het Agentschap Landbouw en Zeevisserij over het Greater North Sea Basin Initiative, gevolg door gedachtewisseling met de leden van de TWV
 3. Opvolging van reeds verleende adviezen
  • Routekaart naar een marien actieplan
  • SALV-adviezen rond complex project 'nieuwe sluis Zeebrugge'
  • Prioriteitennota Visserij 2024-2029
 4. Inhoudelijke dossiers
  • Europees voorzitterschap 2024
   • Terugblik op SALV-sessie 'True Policies for Fair Prices' tijdens de Open Food Conference
   • Terugblik op ILVO-sessie 'Responsible and sustainable fishing, not the why, but the how' tijdens de Open Food Conference
  • Maatregelen ter bescherming van de bodemintegriteit in het Belgisch deel van de Noordzee, stand van zaken
  • Voorbereiding van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2026-2034, een stand van zaken
 5. Werking TWV
  • Samenstelling van de TWV en svz hersamenstelling SALV
  • Zelfevaluatie van de TWV, mandaatperiode 2020-2024
 6. Varia