TWV-vergadering

13:30 - 16:30
 1. ILVO-werk inzake BNZ: stand van zaken in het onderzoek naar de afbakening van zoekzones voor visserijmaatregelen (relatie tot EU verwerping van vorige zones, huidig onderzoek voor toekomstige zones, betrokkenheid stakeholders…)
  • Toelichting door mevrouw Ellen Pecceu, ondezoeker ILVO
  • Q&A
 2. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 16/06/2020
 3. Opvolging reeds goedgekeurde adviezen
  • Zeeboerderij Westdiep
  • Brexit
  • EFMZV 2021-2027
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Ontwerpadvies actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025
 5. Werking van de TWV
  • Hersamenstelling SALV 2020-2024
  • Agenda TWV najaar 2020
 6. Varia