Open Food Conference

De SALV neemt deel aan de Open Food Conference, een driedaags congres rond duurzame voedselsystemen en voedselzekerheid georganiseerd door Vlaanderen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de EU.

De SALV brengt er zijn beleidsaanbevelingen voor een actiever & breder socio-economisch beleid rond landbouw onder de internationale aandacht. Vorig jaar formuleerde de adviesraad een aantal pistes om de positie van de landbouwer in de waardeketen te versterken en de inkomensvorming te verbeteren. Naast de gewestelijke en federale overheden liggen belangrijke beleidssleutels in handen van Europa. De Open Food Conference biedt dus de ideale gelegenheid om het Europese niveau aan te spreken.

Nadat de SALV zijn beleidsaanbevelingen voorstelt, verzorgt de Europese Commissie er een eerste reactie op. Daarna volgt een panelgesprek met stakeholders uit de agrovoedingsketen, van boer tot bord. SALV-voorzitter Hendrik Vandamme verzorgt het slotwoord.

Bekijk het volledige programma

11 maart 2024, 09:30 - 11 maart 2024, 20:00