SALV workshop exploratie visserij en aquacultuur

SALV workshop exploratie visserij en aquacultuur

Welke invulling geven de actoren uit de visserij en de aquacultuur aan de strategische doelstellingen van het Vlaams voedselbeleid? Wat zijn daarbij de prioriteiten? Hoe kan het Vlaams voedselbeleid bijdragen aan de behoeften en noden van de visserij en aquacultuur?

Het Departement Landbouw en Visserij gaf de SALV de opdracht om voor visserij en aquacultuur de mogelijke uitwerking van de voedselstrategie te verkennen. De raad brengt daarom de leden van de Technische Werkcommissie Visserij en de Strategische Stuurgroep Aquacultuur samen. Tijdens een workshop zoeken de deelnemers naar concrete werkpaden en pistes bij de vooropgestelde doelstellingen.

Wil jij een bijdrage leveren aan de voedselstrategie in het kader van het Vlaams voedselbeleid? Schrijf je dan in voor deze workshop op 14 april 2022 van 9.30 u.tot 12.30 u. bij ILVO Dier, Ankerstraat 1, Oostende.

Naar een Vlaamse voedselstrategie 

De Vlaamse Regering wil een sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid ontwikkelen. In het najaar van 2020 riep minister Hilde Crevits iedereen op om mee te werken aan een gedragen Vlaamse voedselstrategie. Deze wordt opgehangen aan vier strategische doelstellingen:

  1. Gezonde en duurzame voedingspatronen voor iedereen
  2. Voedselsysteem binnen ecologische grenzen
  3. Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie
  4. Voedsel verbindt boer tot burger

Via exploraties worden de verschillende sectoren en actoren uit het voedselsysteem gevraagd om vanuit hun perspectief invulling te geven aan 21 onderliggende strategische doelstellingen. Deze input wordt meegenomen in de ontwikkeling van de uiteindelijke voedselstrategie.

Contact 

Wens je meer informatie over deze workshop? Neem dan contact op met Wouter Vanacker - 0493 55 87 66.

Statusbericht

Sorry, je kan niet meer inschrijven voor dit evenement.

14 april 2022, 09:30 - 14 april 2022, 12:30