Webinar open strategische autonomie: Nutricycle Vlaanderen

Kritische afhankelijkheden verminderen door het opkrikken van de circulariteit binnen ons voedselsysteem draagt bij aan een grotere voedselautonomie. Het Europees Economisch en Sociaal Comité wees ons reeds op de kansen hiervoor. In een vierde webinar in de reeks rond open strategische autonomie verdiept de SALV dit inzicht met een toelichting van Nutricycle Vlaanderen. De twee belangrijkste macro‑nutriënten – stikstof (N) en fosfor (P) – zijn van cruciaal belang vanuit het perspectief van strategische autonomie. Bovenop het wettelijk toegestane gebruik van dierlijke mest wordt veelal kunstmest ingezet om aan de plantbehoeften te voldoen. Tot 45% van de stikstof die op Vlaamse grond terechtkomt, is kunstmest op basis van aardgas. De afhankelijkheid van aardgas confronteert ons met economische en milieukundige uitdagingen. Herwonnen stikstof uit dierlijke mest als N-kunstmestvervanger (stilaan bekend als ‘RENURE’) wint aan momentum als mogelijke oplossing. Voor wat fosfor betreft, zijn er nauwelijks delfstoffen op het Europees continent te vinden en zijn we afhankelijk van China, Rusland, de VS, Marokko en het Midden-Oosten. Biedt een transitie naar meer recuperatie van minerale nutriënten uitvalswegen aan voor een duurzamer voedselsysteem in al zijn facetten? Ontdek het tijdens het SALV‑webinar op 6 mei van 14 u. tot 15.30 u.

Brexit, Covid‑19, oorlog in Oekraïne en Gaza, schepen onder vuur op de Rode Zee, de economische rivaliteit tussen de VS en China, de almaar zichtbaar wordende klimaatverandering ... Internationale crisissen en globale tendensen doen het globale handelssysteem op zijn grondvesten daveren. In de geopolitieke context van concurrerende machtsblokken en onzekere aanvoerlijnen groeit de aandacht voor de vermindering van kritische afhankelijkheid van grondstoffen, energie, technologie en onze meest primaire behoefte: voedsel. Het concept ‘open strategische autonomie’ combineert mogelijkheden om de eigen voorziening op te krikken met het aanknopen van handelsverbanden met meerdere, stabiele partners.

De SALV startte eind vorig jaar een webinarreeks rond dit thema op. Zo wil de adviesraad verkennen wat (open) strategische autonomie kan betekenen voor voedselvoorziening en primaire productie. Nadat het CEPS en de SERV een toelichting gaven over wat dit concept kan betekenen op respectievelijk Europees en Vlaams niveau en dit met een focus op industrieel beleid, bracht het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) ons blikveld richting landbouw, visserij en voeding. Het Vlaams samenwerkingsverband tussen Vlaamse overheden, kenniscentra en beroepsfederaties Nutricycle Vlaanderen, gericht op de transitie naar meer recuperatie van minerale nutriënten, neemt ons in een volgend webinar mee naar de mogelijkheden voor een grotere circulariteit binnen het voedselsysteem.

Statusbericht

Sorry, je kan niet meer inschrijven voor dit evenement.

6 mei 2024, 14:00 - 6 mei 2024, 15:30