SALV-event 2022 zet mogelijkheden van lokaal voedselbeleid in de kijker

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht zijn netwerk samen in Leuven om zich te buigen over de kansen die (lokaal) voedselbeleid kan bieden om de uitdagingen in de landbouw aan te gaan. In de voormiddag bezochten zij verschillende land- en tuinbedrijven rond Leuven. De landbouwers vertelden er over de uiteenlopende kansen en belemmeringen bij de ontwikkeling van hun lokaal verhaal. In de namiddag ontving de Leuvense schepen van Landbouw David Dessers in de Abdij Van Park meer dan 90 sleutelfiguren van ruim 40 organisaties en instellingen.

Voedselbeleid biedt kansen voor landbouw

Het (lokaal) voedselbeleid kan op verschillende manieren tegemoet komen aan de uitdagingen waarvoor de Vlaamse landbouwers staan. Diverse vertegenwoordigers van de SALV – Lode Ceyssens (Boerenbond en SALV ondervoorzitter), Heleen De Smet (Bond Beter Leefmilieu), Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen), Gert Engelen (Rikolto) – traden hierover met elkaar in discussie, onder leiding van Tessa Avermaete (KUL). Ook Elke Rogge (ILVO) en Jannes Maes (raadgever landbouw van minister Jo Brouns) namen deel aan het debat. Een vaak gehoorde boodschap was dat het voedselbeleid met nieuwe en verbeterde maatregelen en instrumenten moet bijdragen tot een betere landbouwinkomensvorming.

SALV toekomstwerking: focus op perspectief en kansen

Tijdens het event werd ook ingegaan op de nieuwe toekomstwerking van de SALV. De SALV richt het vizier steeds op een duurzame toekomst van de Vlaamse land- en tuinouw en visserijsector. Deze toekomst staat door uiteenlopende uitdagingen sterk onder druk. Zowel de SALV als de Technische Werkcommissie Visserij hebben in 2017 die uitdagingen geïdentificeerd in twee verkennende nota’s.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: "De SALV heeft het afgelopen jaar via diverse toekomstdialogen de aandacht gevestigd op de socio-economische en ruimtelijke problematieken die de Vlaamse primaire producenten dagelijks treffen. Het is zaak om nu oplossingsrichtingen aan te wijzen en concreet uit te werken, ook voor de andere SALV-uitdagingen. Daarbij moet de aandacht in het bijzonder gaan naar oplossingsrichtingen die de uitdagingen in hun samenhang tegemoet treden. Daarom is het relevant dat de SALV naast landbouw en visserij ook het bredere perspectief van voeding als strategisch thema opneemt. De raad reikt voor zijn toekomstwerking de hand aan alle actoren die mee perspectief en toekomst willen bieden aan de sector."

Foto SALV event - Leuven

Lees hier het fotoverslag

24 juni 2022, 09:30 - 24 juni 2022, 18:00