jaarverslag laden
even geduld

Jaarverslag
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

De SALV heeft de decretale verplichting om elk jaar een jaarverslag te publiceren. Jaarverslagen zijn vaak lijvige documenten met veel tabellen, cijfers en teksten. Niemand leest ze echt graag: daarom kiest de SALV zoals vorig jaar voor een zeer compact jaarverslag.

Per maand krijg je een overzicht over de belangrijkste gebeurtenissen van 2017. Foto’s, tweets, quotes en schema’s geven van januari tot december een beeld van de activiteiten van de SALV.

Leeswijzer

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in maanden.

Werking in cijfers

Samenstelling SALV

SALV-bureau (Dagelijks bestuur)

 • Voorzitter
  • Hendrik Vandamme, Algemeen Boerensyndicaat
 • Ondervoorzitter
  • Chris Coenegrachts, Boerenbond
 • Leden
  • Koen Carels, SALV-secretariaat

Leden

 • Effectieve leden
  • Boerenbond - BB
   • Georges Van Keerberghen
   • Leen Franchois
   • Chris Coenegrachts
  • Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
   • Hendrik Vandamme
   • Els De Cock
  • Vlaams Agrarisch Centrum VAC
   • Danny Vandebeeck
  • Koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding (BioForum Vlaanderen vzw)
   • Kurt Sannen
  • Groene Kring
   • Giel Boey
  • KVLV-Agra
   • Karolien Adriaensen
  • Vertegenwoordiging van de visserijsector (Rederscentrale cv)
   • Emiel Brouckaert
  • Vredeseilanden
   • Gert Engelen
  • Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt
   • Freek Verdonckt
  • Belgische Federatie van de uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin vzw (Fedagrim)
   • Gert Van Thillo
  • Belgische mengvoederfabrikanten BFA (Belgian Feed Association)
   • Liesbeth Verheyen
  • Federatie voedingsindustrie (Fevia Vlaanderen)
   • Nadia Lapage
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
   • Veerle Van Der Sypt
  • Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
   • Philippe Appeltans
  • Platform voor Landbouwonderzoek
   • Wannes Keulemans
  • Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
   • Patricia Sieuw
  • Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV OECO)
   • Jan Velghe
 • Plaatsvervangende leden
  • Boerenbond BB
   • Diane Schoonhoven
   • Rianne Van Tilburg
   • Guy Vandepoel
  • Algemeen Boerensyndicaat (ABS)
   • Paul Cerpentier
   • Nancy Capiau
  • Vlaams Agrarisch Centrum (VAC)
   • Koen Van den Noortgate
  • Koepelorganisatie voor biologische landbouw en voeding (BioForum Vlaanderen vzw)
   • Lieve Vercauteren
  • Groene Kring
   • Sarah Samyn
  • KVLV-Agra
   • Lut D’Hondt
  • Vertegenwoordiging van de visserijsector (Rederscentrale cv)
   • Céline Van den bosch
  • Vredeseilanden
   • Joris Aertsens
  • Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Natuurpunt
   • Laurens De Meyer
  • Belgische Federatie van de uitrusting voor de Landbouw, de Tuinbouw, de Veeteelt en de Tuin vzw (Fedagrim)
   • Peter Jaeken
  • Belgische mengvoederfabrikanten BFA (Belgian Feed Association)
   • Yvan Dejaegher
  • Federatie voedingsindustrie (Fevia Vlaanderen)
   • Chris Moris
  • Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)
   • Romain Cools
  • Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT)
   • Rita Demaré
  • Platform voor Landbouwonderzoek
   • Monica Höfte
  • Vertegenwoordiging van het Landbouwonderwijs
   • Geert Van Bever
  • Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV OECO)
   • Steve Braem

Medewerkers

Secretariaat

 • Koen Carels
 • Kris Van Nieuwenhove (onbetaald verlof vanaf 01/09/2017)
 • Wouter Vanacker (in dienst 20/11/2017)
 • Dirk Van Guyze

Januari

SALV verder administratief ingebed bij SERV

Look and feel: het Vlaams Parlement richtte in 2008 de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij op. In 2016 werd de SALV door de Vlaamse Regering administratief ingebed in de SERV. Na twee jaar werking is de SALV volledig administratief ingebed in de SERV, maar tegelijkertijd toch inhoudelijk autonoom gebleven in zijn advisering.

Personeel: de personeelsleden van het SALV-secretariaat hebben zich als deel van het SERV-personeel de nieuwe omgeving vlot eigen gemaakt. Ze nemen ook regelmatig deel aan SERV-activiteiten.

Budget: door de administratieve inbedding in de SERV is de SALV sinds 1 januari 2016 geen autonome rechtspersoon meer en beschikt hij daarom niet meer over een eigen werkingsbudget noch over een formele budgetlijn in de Vlaamse begroting zoals voorheen. De SALV werkt met de middelen van de SERV, met het oog op het verderzetten van de inhoudelijke werking van de SALV door het secretariaat. De aan de SALV toegekende middelen worden binnen de SERV-werking opgevolgd. Zo heeft de SALV met middelen uit het SERV-budget in 2017 een studieopdracht over het landbouwinkomen laten uitvoeren.

Backoffice: de SALV kan, net als de andere SERV-entiteiten, rekenen op de backoffice van de SERV. Personeelszaken en financiën van de SALV worden beheerd door de SERV. Voor communicatie kan de SALV rekenen op de ondersteuning van de SERV-communicatiedienst, bijvoorbeeld bij het uitsturen van nieuwsbrieven, het organiseren van het jaarlijkse ontmoetings- en netwerkevenement en het up-to-date houden van de website.

Tweets in de kijker

Februari

Meer dan 500 volgers op Twitter

De adviezen van de SALV zijn publiek. De SALV stuurt zijn afgewerkte adviezen steeds naar de adviesvrager en naar de minister bevoegd voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Daarnaast krijgen meer dan 1000 personen de SALV-nieuwsbrief, volgen meer dan 500 mensen de SALV op Twitter en publiceert de SALV zijn adviezen op Facebook en op de website van de Vlaamse overheid. VILT, het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw, publiceert regelmatig artikels over adviezen van de SALV.

aantal inschrijvingen nieuwsbrief

aantal nieuwsbrieven

aantal volgers Twitter

Maart

De SALV laat zich informeren

Kundig advies: de SALV en zijn secretariaat bouwden een grote basiskennis uit over het Vlaamse en Europese landbouw- en visserijbeleid. Via het grote netwerk is daarnaast ook alle gedetailleerde informatie binnen handbereik. Adviesprocessen binnen de SALV beginnen in de regel met een hoorzitting waarop een expert de betreffende materie komt toelichten. Op die manier beschikken alle SALV-leden over de nodige kennis om deel te nemen aan het adviesproces.

Experten: zo werden er in het kader van de voorbereidingen voor de opmaak van een SALV-advies over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) post 2020 verschillende ad-hocwerkcommissies georganiseerd. In functie van het behandelde onderwerp werden daarvoor telkens een of meerdere experten uitgenodigd. Ook tijdens de raadszittingen en vergaderingen van de Technische Werkcommissie Visserij nodigt de SALV regelmatig externe sprekers uit.

In de kijker

vergadering onderwerp spreker(s) datum
SALV LARA/VIRA 2016: 'Voedsel om over na te denken' Dirk Van Gijseghem, Jonathan Platteau (departement Landbouw en Visserij) 27 januari
Ad-hoc-werkcommissie Directe steun in Vlaanderen Joeri Deuninck (departement Landbouw en Visserij) 15 februari
Ad-hoc-werkcommissie VLIF Johan De Schrijver (departement Landbouw en Visserij) 15 februari
Ad-hoc-werkcommissie Agroforestry als typevoorbeeld van een systeemgerichte aanpak in de landbouw Bert Reubens (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) 30 maart
Ad-hoc-werkcommissie GLB post 2020: de kijk van een milieueconoom Steven Van Passel (Universiteit Antwerpen) 30 maart
SALV Bespreking van (ontwerp van) ILVO-onderzoeksstrategie met SALV / Agro-ecologie / NPBT (New Plant Breeding Techniques) Joris Relaes, Fleur Marchand, Marc De Loose (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) 31 maart
Ad-hoc-werkcommissie The Belgian Supply Chain Initiative "Het Ketenoverleg" Chris Moris (Fevia) 26 april
Ad-hoc-werkcommissie Landbouweconomie op ketenniveau Xavier Gellynck (Universiteit Gent) 26 april
Ad-hoc-werkcommissieProducentenorganisaties, unies van PO's, Brancheorganisaties Guy Lambrechts, Lea Elst (Departement Landbouw en Visserij) 26 april
TWV Nieuwe structuur departement LV - visserijmaterie Jules Vanliefferinge (SG departement LV) 4 mei
Ad-hoc-werkcommissie Risicobeheer Erik Mathijs (KU Leuven) 16 mei
Ad-hoc-werkcommissie Risicobeheer. Canadees model van melkaanbodbeheer. Thierry Kesteloot (Oxfam Solidariteit) 16 mei
Ad-hoc-werkcommissie Capaciteit- of productondersteuning? Jeroen Buysse (Universiteit Gent) 16 mei
TWV Toelichting belangrijkste ILVO-projecten - overzicht Els Torreele, Els Vanderperren (ILVO) 21 september
Ad-hoc-werkcommissie Advies Minaraad 'Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) post 2020 Jan Vereeke (secretaris Minaraad) 26 september
Ad-hoc-werkcommissie Waardering ecosysteemdiensten Steven Broeckx (VITO) 26 september
SALV Toelichting bij SALV-studieopdracht landbouwinkomen Jeroen Buysse (Universiteit Gent) 29 september
Ad hoc-werkcommissie Agromilieumaatregelen in de verzamelaanvraag Katrien Nijs (departement LV) 25 oktober
Ad hoc-werkcommissie VLM Beheerovereenkomsten Bert Van Wambeke (VLM) 25 oktober
SALV-symposium GLB post 2020 quo vadis Tassos Haniotis (DG Agri EC) 16 november
SALV-symposium GLB post 2020 quo vadis Frank Van Tongeren (OESO) 16 november
TWV Beleidsbrief LV 2017-2018, deel visserij Annie Cool (kabinet minister Joke Schauvliege) 5 december
SALV workshop Workshop SALV studie landbouwinkomen Jeroen Buysse (Universiteit Gent) 12 december
Ad hoc-werkcommissie RBPS Clunie Keenleyside (IEEP) 13 december
SALV Beleidsbrief LV 2017-2018, deel landbouw Patricia De Clercq (kabinet minister Joke Schauvliege) 15 december

April

Duurzaam pesticidengebruik 2018-2022

In een gezamenlijk advies met de Minaraad zijn de raden het eens met de doelstelling om de impact van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. In het algemeen wijzen de raden op het belang van afstemming van normen, technieken en indicatoren tussen de verschillende overheden in binnen- en buitenland. Voor de intra-Belgische afspraken kan de NAPAN taskforce zijn coördinerende rol nog meer waarmaken.

Voor particulieren vinden SALV en Minaraad dat een cascade gehanteerd moet worden:

 • Voorkomen van gebruik, bijvoorbeeld door een doordachte aanleg van tuinen.
 • Toepassen van duurzame alternatieve methoden. Deze methoden moeten ook grondig onderzocht worden.
 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en biologische gewasbeschermingsmiddelen met verwaarloosbare effecten.

Er is binnen de raden geen overeenstemming over een eventueel verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2020.

Voor professionele gebruikers:

 • wijzen SALV en Minaraad op het belang van opleiding en sensibilisering.
 • vragen de raden om de effecten van bestaande maatregelen in kaart te brengen en om alle acties, ook deze die door de private sector genomen worden, op te nemen in het plan.
 • zijn de raden het eens met een streven naar een maximale reductie van drift. Er is echter geen consensus of er bij verdere impactreductie nog meer moet ingezet worden op ruimtelijke en meteorologische bepalingen.

Mei

Verkennende nota: uitdagingen voor een duurzame toekomst voor landbouw in Vlaanderen

Uit VILT 20/6/2017:
“Dat de adviesraad door beleidsmakers in zijn rol erkend wordt, blijkt ook uit de verkennende nota rond een duurzame toekomst van de landbouw die geschreven is op vraag van de landbouwcommissie in het Vlaams Parlement. Aan de oplossingsrichtingen voor vijf fundamentele uitdagingen heeft SALV zich vanwege uiteenlopende visies bij de ledenorganisaties niet gewaagd. Alleen al het feit dat zij het eens zijn geraakt over de uitdagingen is goed om weten voor beleidsmakers”.

Parlementsleden ontmoeten SALV

Op 31 mei 2017 ontving de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement de SALV. Voorzitter Hendrik Vandamme stelde de verkennende nota voor, waarna er een gedachtewisseling plaatsvond tussen parlements- en raadsleden.

In de kijker

Technische Werkcommissie SALV adviseert over aanlandverplichting

De TWV kwam in 2017 vijf maal samen. Daarbij werden adviezen voorbereid over het Fonds voor scheepjongeren, de aanlandingsverplichting in de zeevisserijsector en Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgisch deel van de Noordzee. Voorts leverde de TWV ook een verkennende nota af over de toekomst van de Vlaamse visserij in 2030 (zie hiervoor verder in het jaarverslag).

Tussen 2015 en 2019 wordt de aanlandplicht geleidelijk ingevoerd. Vissers moeten alle vis die zij vangen ook daadwerkelijk aan land brengen. Dit geldt tevens voor ‘ondermaatse’ vis. De kans op overleven die deze vis na teruggooi in zee nu nog heeft, wordt door het teruggooiverbod teniet gedaan. Deze vis mag bovendien niet aangeboden worden voor menselijke consumptie.

Lees het advies

Juni

“Samen sterk” - netwerkmoment SALV in Hoogstraten

Hoogstraten: de SALV organiseerde op 16 juni 2017 zijn jaarlijkse evenement in de noordelijkste gemeente van Vlaanderen: Hoogstraten. Na verwelkoming door de burgemeester van Hoogstraten, mevrouw Tine Rombouts, konden de aanwezigen kennismaken met de veiling, sinds enige tijd Coöperatie Hoogstraten en het nabijgelegen proefcentrum.

Samen sterk: deze slogan geldt ook voor de SALV, waarin achttien ledenorganisaties bij de beleidsmakers hun gezamenlijke stem laten horen over het land- en tuinbouwbeleid en dat sinds 2008. De SALV buigt zich over een veelheid aan thema’s die direct verband houden met de sector: het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Vlaamse ruimtelijke beleid, het milieu- en natuurbeleid, het visserijbeleid etc. Veelal kan er in de SALV-adviezen een algemene consensus gevonden worden en wanneer dat niet direct lukt, laten we ook ruimte voor de alternatieve standpunten.

“Ik prijs de SALV voor zijn werking en advisering. De SALV-adviezen betekenen een meerwaarde voor het Vlaamse beleid” (Patricia De Clercq, adjunct-kabinetschef van minister Schauvliege, 16 juni 2017)

De SALV is sinds 1 januari 2016 administratief ingebed in de SERV, wat heel wat nieuwe opportuniteiten biedt voor SALV en secretariaat, zowel naar inhoudelijke wisselwerking met de andere adviesraden uit het SERV-huis als naar ondersteuning toe. Zo werd het SALV-jaarverslag in een nieuw kleedje gestopt en kreeg ook de website een make-over.

Samen sterk is ook het inhoudelijke motto van de SALV. De SALV doet regelmatig beroep op experten uit de Vlaamse overheid, in het bijzonder van het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Voor adviesverlening tracht de SALV tot slot zo veel mogelijk in te zetten op gezamenlijke adviezen met andere adviesraden.

Lees de brochure

Bekijk het fotoboek

Tweets in de kijker

Juli

Kennisopbouw door het SALV-secretariaat

In Brussel en op het veld: de wereld, ook die van de landbouw en de visserij, staat niet stil. Het SALV-secretariaat investeert heel wat tijd in kennisopbouw, een investering die zichzelf terugverdient bij het schrijven van adviezen. En, je kan er je iets bij voorstellen, landbouw en visserij spelen zich niet in Brussel af. Het secretariaat trekt dus regelmatig de botten aan.

Het secretariaat bouwt zijn kennis op aan de hand van:

 • literatuur en vaktijdschriften
 • studiedagen en veldbezoeken
 • opleidingen: in 2017 organiseerde de SERV diverse opleidingen voor zijn personeel
 • zijn netwerk.

Tweets in de kijker

Augustus

Nieuw gezicht bij het SALV-secretariaat

Nieuwe uitdagingen: Kris Van Nieuwenhove verliet op 1 september 2017 na meer dan zes jaar de SALV. Kris blikt daarbij tevreden terug op zijn tijd bij de SALV. “Bij de SALV kreeg ik de kans om veel bij te leren over landbouw en visserij, maar ook over het werken met stakeholders. Ook kreeg ik de vrijheid om te experimenteren, het jaarverslag 2016 is daar een goed voorbeeld van”.

Versterking SALV-team: “We zijn zeer blij met de versterking van ons team”, vertelt SALV-secretaris Koen Carels. “Het werk bij de SALV is omvangrijk en biedt regelmatig nieuwe uitdagingen. Wouter Vanacker zal bij ons het beste van zichzelf kunnen geven”.

“Ik kijk ernaar uit om mee te werken aan een gedragen en duurzaam landbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. Zowel de maatschappelijke relevantie van de SALV als de inhoudelijke veelzijdigheid van de dossiers spreken mij sterk aan”, vat de nieuwe beleidsmedewerker mooi samen.

Tweets in de kijker

September

Er is een toekomst voor de Vlaamse visserij in 2030

Globale visie op lange(re) termijn: in februari 2016 publiceerde de SALV een toekomstverkenning voor de Vlaamse visserij. Begin 2017 werd in de schoot van de TWV aangegeven dat monitoring niet voldoende is en dat er daarenboven nood is aan een meer globale visie voor de ganse sector op middellange en langere termijn, verder bouwend op hetgeen reeds beschikbaar is. Daarom werd er besloten hiervoor binnen de TWV een verkennende nota op te maken.

Verkennende nota: hierin maakt de SALV een denkoefening over de toekomst van de Vlaamse zeevisserij. Daarbij houdt de SALV rekening met alle betrokken actoren. Het is belangrijk om niet enkel te focussen op de zeezijde (vangst), maar ook de landzijde (zoals veilingen, handelaars, verwerkers) mee te betrekken. De toekomstvisie die de Technische Werkcommissie (TWV) van de SALV opstelde, schetst een toekomstbeeld waarin ook de uitdagingen voor vandaag vervat zitten.

In de kijker

De vier hoofdlijnen uit de verkennende nota toekomstvisie 2030

 1. Duurzame Vlaamse visserij gedijt als een vis in het water
 2. De goed functionerende keten speelt in op zich aanbiedende kansen en uitdagingen
 3. De Vlaamse visserij volgt evoluties op de voet
 4. De Vlaamse visserij heeft een uitgebalanceerde plaats naast de andere economische en ruimtelijke actoren.

Lees de verkennende nota

 

Oktober

Advies verbod op blokstaarten

De SALV ontving op 16 oktober 2017 een adviesvraag van Vlaams minister Ben Weyts over een voorontwerp van decreet waarin de wet over dierenbescherming en dierenwelzijn wordt aangevuld met een bijkomend verbod.

In een briefadvies onderschreef de SALV het standpunt dat in het verleden door de Raad voor Dierenwelzijn werd ingenomen. Die stelde in een advies van 2007 “dat er geen enkel nieuw wetenschappelijk element werd aangevoerd waaruit zou blijken dat het welzijn van de dieren zou verbeteren dankzij het blokstaarten van paarden”. Aanleiding was de vraag of de bestaande wet van 2001 - die blokstaarten verbiedt - behouden moest blijven.

Het wijzigingsdecreet wil tegemoet komen aan een handhavingsprobleem. De SALV meent principieel dat dit beter wordt aangepakt met een verbeterde handhaving, aangevuld met een sensibiliseringscampagne, niet door bijkomende regelgeving in te voeren. Zo niet wordt de problematiek niet ten gronde aangepakt.

November

Symposium GLB post 2020

Als voorbereiding naar een advies in 2018 over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid post 2020 organiseerde de SALV in 2017 een 10-tal werkcommissievergaderingen. Daarbij kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals bijvoorbeeld directe steun in Vlaanderen, agroforestry, het ketenoverleg en de kijk van de voedingsindustrie op het GLB, waardering van ecosysteemdiensten, beheerovereenkomsten en het PDPO …

Op 16 november 2017 hield de SALV in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomisten (BVLE) een geslaagd symposium in het SERV-gebouw. Twee eminente sprekers gaven een stand van zaken over het nieuwe landbouwbeleid post 2020.

Vilt: Europees landbouwbeleid na 2020

De hervorming van het landbouwbeleid voor de periode na 2020 wordt een evolutie, en geen revolutie. Toch zullen er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden gelet op de Brexit die het EU-budget onder druk zet en de hoge verwachtingen aan het adres van landbouw om bij te dragen aan milieu- en klimaatdoelstellingen. Stof genoeg voor discussie, meenden landbouwadviesraad SALV en de Belgische vereniging voor landbouweconomen (BVLE). Zij strikten de landbouwbeleidsarchitect van de Europese Commissie, Tassos Haniotis, en Frank Van Tongeren die uitleg gaf bij de OESO-doorlichting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Van de OESO krijgt het GLB goede punten omdat het de normale marktwerking steeds minder verstoort. Al laat het ook punten liggen, bijvoorbeeld door tegenstrijdige signalen te sturen aan boeren. Een voorbeeld daarvan is de vergroening die een rem zet op het productiviteitsdenken van landbouwers maar vloekt met de gekoppelde steun die de productie in specifieke deelsectoren blijft aanwakkeren.

December

SALV-studieopdracht landbouwinkomen

Workshop: op 12 december 2017 organiseerde de SALV een workshop over het landbouwinkomen.
De aanleiding voor de workshop was een studieopdracht over de vaststelling dat het landbouwinkomen reeds jarenlang lager ligt dan het gemiddeld inkomen in Vlaanderen. Met de studie wenste de SALV een breder inzicht te verwerven in de problematiek van de landbouwinkomensvorming, en in beleidsinstrumenten en private initiatieven die het landbouwinkomen positief kunnen beïnvloeden.
De UGent werkte die in samenwerking met het ILVO de studie uit in drie rapporten.

De resultaten van de studie werden op 12 december 2017 voorgesteld tijdens een workshop in aanwezigheid van deskundigen uit de SALV-ledenorganisaties, beleidsmakers en beleidsondersteuners, land- en tuinbouwers en actoren uit het ketenoverleg.

Op het einde van de workshop gaven de deelnemers een kwalitatieve evaluatie door te reageren op een aantal vragen en stellingen.

De meerderheid van de deelnemers vond dat de workshop zijn/haar perspectief op landbouwinkomensvorming heeft verbreed. De deelnemers gaven ook vrijwel unaniem aan dat de problematiek van de landbouwinkomensvorming op de agenda moet blijven van de SALV.

Evaluatie workshop

Deze workshop heeft mijn perspectief op landbouwinkomensvorming verbreed

De problematiek van de landbouwinkomensvorming moet op de agenda blijven van de SALV in 2018

Impact adviezen

Indicatoren adviezen Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 2017

 grote impact op het beleidsproces
 matige impact op het beleidsproces
 (bijna) geen impact op het beleidsproces
 (momenteel) nog geen zicht op het beleidsproces
Nummer Advies Aanvang adviesproces Datum vaststelling Voorwerp van het advies Samenwerking Dagen/Termijn Consensus
2017-01 Subsidiëring natuurbeheer 5/12/20156 27/01/2017 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR Minaraad 53 neen
De Vlaamse Regering antwoordt uitgebreid op het advies van SALV en Minaraad. De Vlaamse Regering verduidelijkt een aantal zaken, welke geen aanpassing van het besluit vereisten. Er worden in het besluit verschillende aanpassingen gemaakt om het besluit af te stemmen op andere uitvoeringsbesluiten. Een aantal artikelen wordt aangepast op vraag van de raden.
2017-02 Advies Fonds scheepsjongens 2017 16/01/2017 2/02/2017 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR   17/30 ja
Jaarlijks terugkerende adviesvraag. De SALV is het eens met het voorgestelde percentage redersbijdrage voor het Fonds en is ook tevreden dat gebruik gemaakt wordt van het meer genderneutrale woord 'scheepsjongere' in plaats van scheepsjongen, een opmerking die de SALV in het verleden maakte. Toch vindt de Raad het spijtig dat het beschikbare reservebedrag niet meer kan worden aangewend door de reders.
2017-03 Witboek BRV 16/01/2017 24/02/2017 Conceptnota/witboek/groenboek na agendering VR   39/28 ja
Nog geen zicht op verder beleidsproces
2017-04 BVR fonds stimulering grootstedelijke en plattelandsinvesteringen 2/03/2017 17/03/2017 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR Minaraad 15/30 ja
De Vlaamse Regering licht in zijn nota bij de definitieve goedkeuring elementen uit de adviezen van de SAR's toe. Concluderend werd gesteld dat " de adviezen niet hebben geleid tot aanpassingen aan het ontwerp van besluit"
2017-05 NAPAN 2/03/2017 31/03/2017 Plan voor uitvoering EU richtlijn Minaraad 29/30 neen
In de nota met motivering inzake de opvolging van de opmerkingen heeft de administratie op elk element uit het gemeenschappelijk advies een antwoord geformuleerd (motivering van 14 bladzijden).
2017-06 Aanlandingsverplichting   19/05/2017 eigen initiatief   nvt ja
Vraag om uitleg tijdens de Commissie Landbouw van het VP op 7 juni 2017. Minister Schauvliege gaat akkoord met de SALV dat de aanlandplicht niet het doel, maar wel een van de middelen is om die maximaal duurzame opbrengst te bereiken.
2017-07 Verkenndende nota: toekomst duurzame landbouw 19/01/2017 31/05/207 Geen concrete beleidstekst   132 ja
Beleidsantwoord Joke Schauvliege - Verschillende malen verwezen naar SALV verkennende nota 5 belangrijkste uitdagingen toekomst duurzame landbouw- Nazomerontmoeting Boerenbond. Weerklank onder de beleidsmakers
2017-08 Fiscale maatregelen natuurbeheerplannen 15/05/2017 30/06/2017 Voorontwerp van decreet na principiële goedkeuring VR minaraad 46/46 ja
De Vlaamse Regering beantwoordt de gestelde vragen en voert enkele aanpassingen door.
2017-09 Beheerplannen voor N2000 in BDNZ   3/07/2017 Geen concrete beleidstekst   nvt ja
Advies naar aanleiding publieksraadpleging. Nog geen duidelijk zicht op het verdere verloop van het beleidsproces.
2017-10 MCP-NEC 16/06/2017 30/06/2017 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR Minaraad 14/30 neen
Gemeenschappelijk advies SERV, Minaraad en SALV met een gemeenschappelijke inleiding en vervolgens de aparte standpunten. Geen rekening gehouden met standpunten.
2017-11 BVR onteigening 20/06/2017 18/07/2017 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR   28/30 ja
SALV heeft geen bijkomende opmerkingen op het BVR houdende uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. SALV waardeert vraag tot betrokkenheid in het beleidsproces.
2017-12 Verkennende nota / toekomstvisie visserij   29/09/2017 eigen initiatief     ja
Het departement LV heeft het werkdocument met de SWOT analyse, opgesteld door de ad hoc werkcommissie van de TWV ter voorbereiding van de verkennende nota, opgevraagd. Zal gebruikt worden in voorbereiding van opmaak visserijhoofdstuk in het LARA. Veel weerklank onder de beleidsmakers
2017-13 Programmadecreet 2018 6/10/2017 11/10/2017 Voorontwerp van decreet na principiële goedkeuring VR   5dagen ja
Kort briefadvies. SALV heeft geen opmerkingen maar waardeert de betrokkenheid in het beleidsproces.
2017-14 Vlareme II 6/10/2017 27/10/2017 Ontwerpbesluit na principiële goedkeuring VR   21/30 ja
De Vlaamse regering gaat in zijn nota in op de vraag van de Natuurpunt/BBL en Rikolto die vroegen om de in Vlareme II voorgelegde actualisatie van diverse parameters te volgen. "Specifiek zal de effectiviteit van de aanpassing van deze parameters geëvalueerd worden door een geïntegreerde rapportage over de evolutie in het gebruik van dierlijke mest op bedrijfseigen gronden, de afvoer van dierlijke mest naar andere landbouwers en de afvoer van dierlijke mest naar mestverwerking ten opzichte van de voorafgaande jaren. Deze rapportage zal een eerste maal uitgevoerd worden in het Mestrapport betreffende de jaarcijfers van 2018" . De Vlaamse regering is echter niet ingegaan op elementen die door de SALV werden getoetst aan de praktische haalbaarheid (zoals soepelheid te tonen bij de uiterste indieningsdatum van 15/02, niet alles digitaal te voorzien,...).
2017-15 Dierenwelzijn: verbod op blokstaarten 16/10/2017 27/10/2017 Voorontwerp van decreet na principiële goedkeuring VR   nov/20 ja
In nota bij 2de principiële goedkeuring van de VR wordt uitgebreid ingegaan op de argumenten uit SALV advies.

Het nieuwe format geeft op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier de belangrijkste activiteiten weer. Via de navigatie in de balk wissel je gemakkelijk tussen de verschillende onderdelen.

Via de pijltjes blader je pagina per pagina naar voren of naar achteren.

Via het pagina-icoontje blader je doorheen het hele jaarverslag van pagina naar pagina.

Je kan via de thuisknop steeds terug naar het begin van het jaarverslag. De teller toont op welke pagina je je bevindt.

Het hamburgermenu geeft de onderverdeling in maanden.